+30 26650 29570 | 26650 29572 3 Καταστήματα σε: Ηγουμενίτσα, Αγρίνιο, Ιωάννινα

Ποιότητα

Η διοίκηση της εταιρίας Κ.Δ. ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ έχει επιλέξει ως μέσο για την συνεχή ανάπτυξη της καθορισμένη πολιτική για την ποιότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του ανθρώπου.

Μέσο της πολιτικής αυτής εκφράζεται η δέσμευση της εταιρίας για την παροχή στους πελάτες ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις απαιτήσεις τους και την ισχύουσα νομοθεσία έτσι όπως αρμόζει στην θέση και το καλό όνομα της εταιρίας στην αγορά.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η εταιρία Κ.Δ. ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ βρίσκεται σε διαδικασία σχεδιασμού , ανάπτυξης και εφαρμογής σε όλα τα στάδια των παραγωγικών και λειτουργικών της διαδικασιών, σύστημα ασφάλισης και ποιότητας ISO 9001:2008 καθώς και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004.


Η εταιρία εναρμονισμένη πλήρως με την καινούργια ευρωπαϊκή νομοθεσία για την βαφή του αλουμινίου χρησιμοποιεί φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες (chrome free) και πρώτες ύλες, αντικαθιστώντας το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο.

 

Τέλος με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος η εταιρία προχώρησε στην εγκατάσταση ολοκαίνουριας μονάδας φυσικό-χημικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων η οποία βασίζεται στη φιλοσοφία των «μηδενικών απορριμμάτων» (zero waste) αφού δεν υπάρχουν πλέον υγρά απόβλητα και το χρησιμοποιούμενο νερό ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται.